Odhlásit se
     

Kategorie výrobků

  • v

Znažky

položky / položek

        
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Právní doložka

Smluvní podmínky

Přehled

Tato webová stránka je provozována YourCompany. Na celém webu, termíny jako "my", "nás" a "naše" odkazují na YourCompany. YourCompany nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách pro vás, pro uživatele, podmíněné přijetím všech termínů, podmínek, zásad a oznámení zde uvedených.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás, jste se zapojili do našeho "Servisu" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky"), včetně dodatečných podmínek a v tomto dokumentu a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky platí pro všechny uživatele tohoto webu bez výjimky, jako jsou uživatelé prohlížející si naše stránky, dodavatelé, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé.

Prosím, před vstupem nebo používáním našich webových stránek si pečlivě přečtěte tyto „Smluvní podmínky“. Vstupem nebo používáním jakékoliv části z našich stránek souhlasíte se Smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nemůžete na naše webové stránky vstoupit a jakkoliv používat. Pokud tyto Smluvní podmínky jsou považovány za nabídku, pak akceptace této nabídky je výslovně omezena těmito Smluvními podmínkami.

Jakékoliv nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu také podléhá Smluvním podmínkám. Kdykoliv chcete, můžete na této stránce zkontrolovat nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Smluvních podmínek vystavením aktualizací a/nebo změny na našich stránkách. Je vaší povinností tuto stránku pravidelně kontrolovat kvůli případným změnám. Vaše další používání nebo přístup k webovým stránkám po případné změně Smluvních podmínek představuje souhlas s těmito změnami.

Náš obchod je hostován na WebexDemo Inc. Poskytují nám on-line
e-commerce platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

 

 

ČÁST 1 - podmínky internetového obchodu

 

Souhlasem s těmito Smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste plnoletí.

 

Nesmíte používat naše výrobky k jakýmkoliv nelegálním či neoprávněným účelům, ani můžete používat služby, porušovat platné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoliv výhradně zákony o autorských právech).

 

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

 

Porušování nebo porušení některých z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ČÁST 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

 

Vyhrazujeme si kdykoliv právo odepřít službu každému a z jakéhokoliv důvodu.

 

Rozumíte, že váš obsah (kromě informací o kreditních kartách), mohou být přenášeny nešifrovaným způsobem a zahrnují (a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a (b) změny vyhovět a přizpůsobit se technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy při přenosu v sítích šifrovány.

 

Souhlasíte s tím, že nebude duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat jakoukoliv část této služby. Používat službu nebo přístup ke službě na internetových stránkách, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu.

 

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro přehled a nebudou ani nijak ovlivňovat tyto podmínky.

 

ČÁST 3 - Správnost, úplnost a včasnost informací

 

Nejsme zodpovědní, pokud by byly některé informace na těchto stránkách nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytnuty pouze pro obecné informace a neměly byste se spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoliv spoléhání na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.

 

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně není aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto stránek kdykoliv, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoliv informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

 

ČÁST 4 – ZMĚNA SLUŽBY A CEN

 

 

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit či přerušit Službu (nebo jakoukoliv jejich část nebo obsah), bez předchozího upozornění.

 

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoliv modifikace, změny cen, pozastavení nebo ukončení poskytování služby.

 

ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existuje)

 

Některé výrobky nebo služby mohou být k dispozici výhradně on-line prostřednictvím našich webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou být v omezeném množství a podléhají možnosti je vyměnit podle našich podmínek pro vrácení zboží.

 

Učinili jsme veškeré úsilí, aby se zobrazoval obsah co nejpřesněji jako barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že displej Vašeho monitoru bude barvy zobrazovat přesně.

 

Vyhrazujeme si právo, (ale nejsme povinni) omezit prodej našich produktů a služeb jakékoli osobě, geografické oblasti nebo jurisdikci. Toto právo si můžeme uplatnit na případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoliv výrobků nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy výrobků nebo cen produktů mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě našeho vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zastavit prodej jakéhokoliv výrobku. Jakákoliv nabídka produktu nebo služby, která byla na této stránce je neplatná, pokud je zakázán prodej.

 

Nezaručujeme, že kvalita veškerých Vámi nakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů bude splňovat vaše očekávání, nebo že budou opraveny veškeré chyby.

 

ČÁST 6 - přesnost účtování a informace o účtu

 

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou jste zadali. Podle našeho uvážení můžeme určit maximální množství položky na osobu, domácnost, objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky nebo pod stejným účtem zákazníka, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejné fakturační údaje a/nebo stejnou doručovací adresu. V případě, že bychom chtěli provést změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se Vás pokusit upozornit a kontaktovat e-mailem a/nebo fakturační adrese / telefonním čísle poskytnutými v době, kdy byla objednávka podána. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být od prodejců nebo distributorů.

 

Souhlasíte, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné nákupní informace pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete urychleně aktualizovat svůj účet a další informace s tím související, včetně vaší e-mailové adresy a čísla kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit Vaše transakce a kontaktovat Vás podle potřeby.

  

Pro další informace si přečtěte naše podmínky pro vracení zboží.

 

ČÁST 7 – DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE

 

Pomůžeme Vám s přístupem k nástrojům třetích stran na kterými nemáme žádnou kontrolu.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak jak je" a "jak jsou dostupné" bez jakýchkoliv záruk, prohlášení bez jakéhokoliv schválení. Nebudeme mít žádnou odpovědnost za škody vyplývající nebo týkající se vašeho používání nástrojů třetích stran.

 

Jakékoliv použití vámi zvolených doplňkových nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vlastní riziko a diskrétnost a měly byste zajistit, že jste s tím obeznámeni a schvalujete podmínky, za nichž jsou nástroje poskytované příslušným poskytovatelem (y) třetí strany.

 

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím internetových stránek (včetně, vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby rovněž podléhají těmto smluvním podmínkám.

 

 

 

ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

 

Některý obsah, produkty a služby, které jsou k dispozici prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

 

Některé odkazy na těchto stránkách vás můžou přesměrovat na webové stránky třetích stran, se kterými nejsme spojeni. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu či přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv materiály nebo webové stránky třetích stran, nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

 

Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo škody způsobené v souvislosti s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran. Prostudujte si pečlivě všeobecné nákupní podmínky třetích stran, a ujistěte se, že jste je správně pochopili, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů jiných výrobců by měly být směrovány na třetí strany.

 

ČÁST 9 – KOMENTÁŘE UŽIVATELů, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÁ PODÁNÍ

 

 

Pokud na základě vyplnění našeho formuláře, posíláte některá zvláštní podání (například přihlášky do soutěže), nebo posíláte kreativní nápady, návrhy, podněty, plány či jiné materiály, ať už on-line, e-mailem, poštou nebo jinak (dále jen, "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoliv tyto komentáře bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jakkoliv jinak je využívat. Jsme a musíme být bez závazků (1), tak aby byly zachovány jakékoliv důvěrné komentáře; (2) zaplatit náhradu za případné komentáře; nebo (3) reagovat na případné komentáře.

 

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravit nebo odstranit obsah, dle vlastního uvážení, který je nezákonný, urážlivý, výhružný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoliv strany nebo podmínky naší služby.

 

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádné právo jakékoliv třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiné osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály, nebo mohou obsahovat jakýkoliv počítačový virus nebo jiný malware, který by měl vliv na provoz služby nebo související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak klamat nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakéhokoliv komentáře. Jste zodpovědní za veškeré komentáře, které zveřejníte a jejich přesnost. Nemáme a neneseme žádnou odpovědnost za případné Vaše komentáře nebo komentáře třetích stran.

 

ČÁST 10 – OSOBNÍ INFORMACE

 

Odeslán osobních informací prostřednictvím našeho obchodu se řídí našimi zásadami ochrany soukromí. Naše zásady ochrany osobních údajů.

 

 

 

ČÁST 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI a OPOMENUTÍ

 

Občas zde na našich webových stránkách můžou být informace nebo ve službách, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, která můžou souviset s popisy produktů, cenách, akcích, nabídkách, poplatcích za dopravu, a dodacích termínů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a změnit nebo aktualizovat informace, nebo zrušit objednávky v případě, že některé informace ve službě nebo na našich webových stránkách, jsou nepřesné bez předchozího upozornění (i po obdržení Vaší objednávky).

 

Nezavazujeme se aktualizovat, doplňovat nebo objasnit informace ve službě nebo na jakékoliv související webové stránce, včetně bez omezení, informace o cenách, s výjimkou případů, která jsou ošetřena zákonem. Bez označení aktualizovat nebo datum použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránky aktualizovat, je třeba uvést, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránky byl změněn nebo aktualizován.

 

 

ČÁST 12 - PROHIBITED USES

 

 

Kromě dalších zákazů, jak je stanoveno ve Smluvních podmínkách, je dále zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakékoliv nezákonné účely; (B) ucházet a podílet se na jakékoliv nezákonné činnosti; (C) porušovat jakékoliv mezinárodní, federální, provinční nebo státními předpisy, pravidla, zákony, nebo místní vyhlášky; (D) zasahovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (E) obtěžovat, zneužívat, urážet, ublížovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat, nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (F), předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (G) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použita jakýmkoliv způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoliv související webové stránky, jiné webové stránky, nebo na internetu; (H) shromažďovat, nebo sledovat osobní údaje druhých (I) spamovat, phishingovat, Pharm záminka, pavouk, kraul, nebo škrábat; (J) pro jakýkoliv obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat či obcházet funkce zabezpečení služby nebo jakékoliv související webové stránky, jiných webových stránek, nebo na internetu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit vaše využívání služby nebo provoz jakékoliv spřízněné internetové stránky pro porušení některého z výše uvedeného.

 

ČÁST 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Nedáváme záruku a nezaručujeme, že vaše využívání našich služeb bude bez přerušení, včasné, bezpečné či bezchybné.

 

Nedáváme žádnou záruku, že výsledky, které mohou být získány z používání našich služeb budou přesné či spolehlivé.

 

Souhlasíte s tím, že čas od času může dojít po neomezenou dobu k přerušení našich služeb, nebo kdykoliv službu zrušit bez jakéhokoliv upozornění.

 

 

Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nepoužívání našich služeb je na vaše vlastní riziko. Servis, veškeré položky a služby dodané prostřednictvím naší služby jsou (s výjimkou případů výslovně uvedených) za předpokladu, "tak jak je" a "tak jak jsou k dispozici" pro vlastní použití, a to bez jakékoliv reprezentace, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, buď vyjádřené nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodeje, obchodní jakosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivost, titulu a neporušení.

 

 

V žádném případě nesmí YourCompany naši ředitelé, zaměstnanci, pobočky, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí ručit za zranění, ztráty, pohledávky nebo jakékoliv přímé, nepřímé, trestní, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu včetně ztrát ze zisku, ztrát z příjmů, ztracených úspor, ztrátu dat, náhrady ceny, nebo jakékoliv podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), vymezení odpovědnosti nebo jinak plynoucí z vašeho používání některé služby nebo jakýchkoli produktů nakoupených používáním služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku jakkoli se vztahuje k vašemu používání služby nebo jakéhokoliv výrobku, včetně, ale nikoli výhradně, jakékoliv chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv druhu vzniklého v důsledku využívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) vyslaného, přenášeného ani jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když jsme radili o možnostech jejího vzniku. Protože některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích, bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

 

 

ČÁST 14 - ODŠKODNĚNÍ

 

Souhlasíte s odškodněním, chránit a bránit YourCompany a naší mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřené poplatků za právní služby, vyrobené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek poskytování služeb nebo dokumenty na které se zde odkazuje, nebo v důsledku vašeho porušení zákona nebo práv třetí strany.

 

 

ČÁST 15 – ODDĚLITELNOST

 

V případě, že některé ustanovení těchto podmínek služby je nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, takové ustanovení je přesto vymahatelné v úplném rozsahu povolené platnými právními předpisy, a nevymahatelná část je považována za oddělenou od těchto Smluvních podmínek, toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných zbývajících ustanovení.

 

 

 

ČÁST 16 – VYPOVĚZENÍ

 

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody ve všech oblastech.

 

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud jedna ze stran tuto spolupráci neukončí. Tuto spolupráci můžete kdykoliv ukončit poté co nás upozorníte, že naše služby již nebude využívat, nebo pokud přestanete navštěvovat naše stránky.

 

Pokud podle našeho úsudku neplníte, nebo máme podezření, že se neplníte jakékoliv ujednání ve smluvních podmínkách tak také můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění. I tak budete nadále odpovědný za veškeré dlužné částky až do data ukončení; a/nebo podle toho Vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo některé z jeho částí).

 

ČÁST 17 - CELÁ SMLOUVA

 

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoliv právo či ustanovení těchto smluvních podmínek nezakládá důvod pro zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

 

Tyto smluvní podmínky a veškeré postupy nebo pravidla zveřejněná na této stránce nebo ve vztahu ke službě představuje úplnou dohodu a porozumění mezi námi a vámi a řídí používání služby, nahrazuje veškeré předchozí či současné dohody, komunikace a návrhy ať už ústní či písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakékoliv předchozí verze smluvních podmínek).

 

Případné nejasnosti ve výkladu těchto smluvních podmínek nesmí být přičtena k tíži přípravě návrhu strany.

 

 

ČÁST 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

 

Tyto smluvní podmínky a veškeré zvláštní dohody, kterými vám poskytujme služby se řídí a budou vykládány v souladu se zákony AddressComapny CityCompany StateComapny CountryCompany PostCodeCompany.

 

 

ČÁST 19 - ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK

 

Zkontrolovat nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek můžete kdykoliv na této stránce.

 

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby vystavením aktualizace a změn na našich webových stránkách. Je ve vaší odpovědnosti pravidelně kontrolovat naše webové stránky kvůli případným změnám. Vaše další používání nebo přístupu k naší webové stránce nebo službě po vydání případných změn těchto podmínek služby představuje souhlas s těmito změnami.

 

ČÁST 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

 

 

 

Otázky týkající se smluvních podmínek je třeba zaslat na adresu doarzevel43@gmail.com.

 

 

 

 

 

-------------------------------------- "