vdf

O nás

About_us_banner.jpg
 
 
 

Ing. Zdeněk RoubíčekSpolečnost ISCAR ČR s.r.o.

Výhradní zastupitelská pobočka mateřské izraelské firmy ISCAR Ltd. pro území České republiky ISCAR ČR s. r. o., byla založena v létĕ roku 1992 v Plzni. V dobĕ svého vzniku působila na území celé tehdejší Československé republiky. V současné dobĕ pracuje na Slovensku samostatná sesterská pobočka. Mateřská firma sídlí v izraelském Tefenu a patří již řadu let ke svĕtové špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvĕtové distribuce obrábĕcích nástrojů a řezných materiálů, které nacházejí uplatnĕní v nejrůznĕjších průmyslových odvĕtvích vyspĕlých zemí všech kontinentů. Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost vyrábĕných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobnĕjších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou a mnohdy i velmi speciálními požadavky na nástroj.
 

I v této oblasti firma velmi pružnĕ reaguje a je schopna splnit témĕř každý ekonomicky zdůvodnĕný požadavek zákazníka. ISCAR ČR s.r.o. patří do rodiny nĕkolika desítek zastupitelských organizací pracujících kromĕ řady evropských zemí též v Severní a Latinské Americe, Asii, Austrálii a jižní Africe. Pro Českou republiku zastupuje v plném rozsahu firmu ISCAR a zprostředkovává veškerý kontakt od speciálních požadavků na nástroj u výrobce v Tefenu až po technologické ovĕření a zavedení do provozu
v místních podmínkách uživatele. Kromĕ technického informačního servisu zajištují pracovníci též bezprostřední technickou pomoc v podobĕ řešení technologické problematiky, provozní aplikace nejmodernĕjších výkonných nástrojů a stanovení optimálních řezných parametrů v konkrétních podmínkách u zákazníka. 
Dále společnost zajištuje rychlou dodávku potřebného nářadí z místního skladu, případnĕ přímo z mateřského podniku. Velká pozornost je též vĕnována pravidelným odborným seminářům, kde je široká technická veřejnost seznamována s nejnovĕjšími výrobky firmy a špičkovou moderní technologií.

IČO: 453 49 444, se sídlem Mánesova 2903/73, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2192 jako prodávající informuje spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) s ní je, s ohledem na typ jím nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby, Česká obchodní inspekce, více informací naleznete zde:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

a zde 

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/