aboutus

ISCAR ČR s. r. o.

     Firma ISCAR ČR s. r. o. je výhradní zastupitelská pobočka mateřské izraelské firmy ISCAR Ltd. Na území České republiky působí ISCAR ČR s. r. o. od června roku 1992. Firmu založil Ing. Zdeněk Roubíček a vedl ji po celou dobu až do roku 2019, což je úctyhodných 27 let. Současný jednatel, Ing. Miroslav Řehoř, působí na této pozici od roku 2019. Není však žádným nováčkem, protože ve firmě působil od jejího samotného založení. Administrativní budova s vedením firmy má sídlo v Plzni, v městské části Bory. V dobĕ svého vzniku působila pobočka na území celé tehdejší Československé republiky. V současné dobĕ funguje na Slovensku samostatná sesterská pobočka.
     Mateřská firma sídlí v izraelském Tefenu a patří již řadu let ke svĕtové špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvĕtové distribuce řezných nástrojů pro třískové obrábění kovů a také řezných materiálů, které nacházejí uplatnĕní v nejrůznĕjších průmyslových odvĕtvích vyspĕlých zemí všech kontinentů. Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost vyrábĕných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobnĕjších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou a mnohdy i velmi speciálními požadavky na nástroj. I v této oblasti firma velmi pružnĕ reaguje a je schopna splnit témĕř každý požadavek zákazníka.
     Silnou stránkou firmy ISCAR ČR s. r. o. je technická podpora zajišťovaná řadou velmi zkušených techniků s dlouholetou praxí, kteří se každodenně pohybují v provozech zákazníků a dle potřeby jsou připraveni řešit poradenství a technologie tak říkajíc „na klíč“. Dále o zákazníky pečuje po celé naší republice dvanáct obchodních zástupců. ISCAR ČR s. r. o. patří do rodiny nĕkolika desítek zastupitelských organizací pracujících kromĕ řady evropských zemí též v Severní a Latinské Americe, Asii, Austrálii a jižní Africe.
     V České republice zastupuje v plném rozsahu firmu ISCAR Ltd. a zprostředkovává veškerý kontakt od speciálních požadavků na nástroj u výrobce v Tefenu až po technologické ovĕření a zavedení do provozu v místních podmínkách uživatele. Kromĕ technického informačního servisu zajištují pracovníci též bezprostřední technickou pomoc v podobĕ řešení technologické problematiky, provozní aplikace nejmodernĕjších výkonných nástrojů a stanovení optimálních řezných parametrů v konkrétních podmínkách u zákazníka.
     Dále společnost zajištuje rychlou dodávku potřebného zboží z evropského skladu v Belgii, případnĕ přímo z mateřského skladu. Většina standardních objednávek je dodána do druhého dne. Velká pozornost a úsilí je též vĕnována pravidelným odborným technickým seminářům, kde je široká technická veřejnost seznamována s nejnovĕjšími výrobky firmy a špičkovou moderní technologií. Semináře se pořádají zpravidla u výrobců strojů, kde po teoretickém bloku přednášek následují praktické ukázky obrábění, kde se demonstruje, že teorie funguje i v praxi.

 

Czech RepublicManager

Ing. Miroslav Řehoř
Jednatel společnosti
General Manager